Welkom op onze website

 


 

We leven in een drukke wereld, waarin rust en evenwicht soms zoekraken. Zowel volwassenen als kinderen en jongeren kunnen daarvan last ondervinden. Dit kan zich uiten op verschillende manieren, bij voorbeeld in slaapproblemen, concentratiestoornissen, piekeren, faalangst, onrust, en andere klachten. Dan helpt het om de aandacht te leren richten, door middel van Aandachttraining op basis van Mindfulness.

Mindfulness leert ons om met volledige aandacht, zonder oordeel, aanwezig te zijn bij wat zich van moment tot moment aandient. 

Onze aandacht is als een spier die getraind kan worden - dat is wat we doen in de Aandachttraining. Nieuwsgierig en bewust opmerkzaam zijn bij wat er nu is, in plaats van op de automatische piloot reageren op gedachten, gevoelens of prikkels van buitenaf. 

Wij bieden voor volwassenen de 8-weekse training MBSR [ Mindfulness Based Stress Reduction ] aan, zoals opgezet en samengesteld door Jon Kabat-Zinn

In de  kinder- en jongerentraining wordt gewerkt volgens de methode Aandacht werkt! 

 


Over onze Aandachttrainingen gebaseerd op Mindfulness


Mindfulness leert ons om met open, vriendelijke en onverdeelde aandacht, zonder oordeel, aanwezig te zijn bij wat zich van moment tot moment aandient. Centraal hierbij staat de training van de aandacht, die maakt dat wij opmerkzaam worden en telkens weer terugkomen naar wat er nu, op dit moment, is.

Aandachttraining is een heel praktisch gegeven - het is een training, geen therapie. Het is belangrijk dat ook thuis geoefend wordt, om de ‘aandachtspier’ te blijven trainen, zodat deze sterker wordt. Van deelnemers aan de training wordt verwacht dat zij dagelijks tijd vrijhouden om te oefenen.

Dr. Jon Kabat-Zinn ontwikkelde in 1979 aan de University of Massachusetts Medical Center [ VS ], het 8-weekse Mindfulness Based Stress Reduction [ MBSR ] programma. Het is een wetenschappelijk onderbouwd programma tegen stress, depressie, vermoeidheid, [chronische] pijn of angst. Deze training wordt nu wereldwijd gegeven door gecertificeerde trainers. Mindfulness staat op zichzelf en is niet gebonden aan religie of geloofsovertuiging.


M3 Aandachttraining is opgericht door Marieke van Tol. Zij is gecertificeerd als kindertrainer, opgeleid bij de Academie voor Mindful Teaching van Eline Snel en gecertificeerd Mindfulness MBSR trainer, opgeleid bij het Instituut voor Mindfulness, o.l.v. Johan Tinge.


Zij heeft een samenwerkingsverband met het Centrum voor Jeugd en Gezin in Haren en verzorgt op locatie Aandachttraining voor kinderen in groep 7 & 8 van de basisschool. Daarnaast heeft ze een samenwerkingsverband met De Werkschuuur van Annetje Brunner waar ze 8-weekse MBSR trainingen geeft voor volwassen. 

Tevens is zij docent Engels en atheneum+ coördinator in het voortgezet onderwijs, waar haar 16 jaar ervaring als mentor de aanzet gaf tot het geven van trainingen aan jongeren. 


Aangesloten bij de Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland & Vlaanderen VMBN categorie I.
vmbn-logo


 
 
 
 
E-mail